OM OSS

1 av 5

Våran erfarenhet och noggrannhet är din trygghet

Vi på Stevo´s Storkök sätter alltid kunden i focus

Stevo´s Storkök AB har varit verksamt sedan 1995 och vi har en lång och gedigen erfarenhet inom branschen. Företaget ägs idag av Boris Graholski som är även VD i företaget och består av flera utbildade servicetekniker, kyltekniker, försäljare samt kundtjänst.

Vi säljer storköksutrustning med hög kvalitet och alla våra leverantörer är utvalda med omsorg.

Kvalitet, kundservice, utveckling samt rådgivning är ledord som har genomsyrat företaget sedan starten.

Våra servicetekniker är certifierade och har en unik kompetens genom kontinuerlig vidareutbildning hos storkökstillverkarna. Vi använder oss av modern hjälpteknik för att tillgodose våra kunder på bästa sätt.

Denna utbildning har visat sig vara mycket uppskattad och användbar bland våra kunder.

Kvalitets- och miljöpolicy

Stevo´s Storkök AB:s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en miljömedveten och professionell leverantör och serviceutförare av storköksutrustning.
Genom ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete med mätbara mål bidrar vi till en långsiktig hållbar utveckling inom miljöområdet såväl som mervärde för våra kunder. Vårt ledningssystem borgar för att vi uppfyller lagkrav och förordningar och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitet.
Vår miljöpolicy ska vara en ledstjärna för oss och ska avspeglas i våra miljömål som bidrar till ett hållbart samhälle.
Vår mest betydande miljöpåverkan utgörs av de produkter vi tillhandahåller, transporter och energiförbrukning samt hantering av köldmedia och övrigt farligt avfall.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att:
- Erbjuda våra kunder energieffektiv storköksutrustning
- Minska utsläpp från fossila bränslen
- Minska företagets energianvändning
- Ha bra och uppdaterade rutiner för omhändertagande av köldmedia och farlig avfall
- Upprätthålla en teknisk och unik kompetens för ökad kundnöjdhet

Miljö

Att jobba miljömedvetet har alltid varit en självklarhet för oss. Som leverantör av storköksprodukter samarbetar vi endast med tillverkare som förser oss med miljövänliga maskiner och produkter. Stevo´s Storkök AB strävar efter att förbättra och minska miljöpåverkan av såväl tjänster som produkter.
Vi erbjuder våra kunder lösningar och produkter som är ekonomiska och miljövänliga för hållbar utveckling.

• All den utrustning och de produkter vi inhandlar uppfyller de kvalitets och miljökrav som krävs för minsta möjliga miljöbelastning.

• De storköksmaskiner som vi säljer har låg vatten och strömförbrukning för att uppnå lägre driftkostnader än de äldre maskinerna och är anpassade till HACCP-funktionen. De är även miljödeklarerade på svenska.
• När det gäller våra leverantörer av storköksutrustningar, så är det vårt krav ur miljösynpunkt att leverantörerna uppfyller de miljökrav som bidrar till en långsiktig energi och hållbar utveckling för en förbättrad miljö.

• Våra servicebilar som är utrustade med katalysator och drivs av miljövänligt bränsle.

Hos oss sker källsortering av emballage från de produkter vi köper och säljer och gammal utbytes utrustning återlämnas på miljöstationer till 98%.