KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY


Stevo´s Storkök AB:s verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en miljömedveten och professionell leverantör och serviceutförare av storköksutrustning. Genom ett aktivt miljö - och kvalitetsarbete med mätbara mål bidrar vi till en långsiktig hållbar utveckling inom miljöområdet såväl som mervärde för våra kunder. Vårt ledningssystem borgar för att vi uppfyller lagkrav och förordningar och  vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitet. Vår mest betydande miljöpåverkan utgörs av de produkter vi tillhandahåller, transporter och energiförbrukning samt hantering av köldmedia och övrigt farligt avfall.

Stevo´s Storkök Aktiebolag arbetar för att:

- Erbjuda våra kunder energieffektiv storköksutrustning

- Minska utsläpp från fossila bränslen

- Minska företagets energianvändning

- Ha goda och uppdaterad rutiner för omhändertagande för köldmedia och farligt avfall

- Upprätthålla en teknisk och unik kompetens för ökad kundnöjdhet

 

 

Boris Graholski
Verkställande direktör
Stevo´s Storkök AB