För våra barns framtid

rtemagicc dreamstime_2249563Att jobba miljömedvetet har alltid varit en självklarhet för oss. Som leverantör av storköksprodukter samarbetar vi endast med tillverkare som förser oss med miljövänliga maskiner och produkter. Stevo´s Storkök AB strävar efter att förbättra och minska miljöpåverkan av såväl tjänster som produkter.

Vi erbjuder våra kunder lösningar och produkter som är ekonomiska och miljövänliga för hållbar utveckling.

 

  • All den utrustning och de produkter vi inhandlar uppfyller de kvalitets och miljökrav som krävs för minsta möjliga miljöbelastning.
  • De storköksmaskiner som vi säljer har låg vatten och strömförbrukning för att uppnå lägre driftskostnader än de äldre maskinerna och är anpassade till HACCP-funktionen. De är även miljödeklarerade på svenska.
  • När det gäller våra leverantörer av storköksutrustningar, så är vårt krav ur miljösynpunkt att leverantörerna uppfyller de miljökrav som bidrar till en långsiktig energi och hållbar utveckling för en förbättrad inre och yttre miljö.
  • Våra servicebilar som är utrustade med katalysator och drivs av miljövänligt bränsle.

 

Hos oss sker källsortering av emballage från de produkter vi köper och säljer och gammal utbytes utrustning återlämnas på miljöstationer till 98%